Kto sme

Spájame komunitné nadácie na Slovensku

Poslanie AKNS

  • reprezentovať a obhajovať záujmy  komunitných  nadácia na Slovensku
  • podporovať filantropiu na Slovensku
  • byť partnerom pre národných a medzinárodných darcov, ktorí chcú darovať strategicky
  • spájať svojich členov a poskytovať im informácie a poradenstvo

Naše priority

  • Vzdelávanie o filantropii a rozvoj komunitnej filantropie

  • Budovanie dôvery a dlhodobých partnerstiev
  • Pracovať s darcami, poskytovať im spojenie s komunitou
  • Poradenstvo a pomoc lokálnym mimovládnym organizáciám a neformálnym občianskym skupinám
  • Líderstvo v komunite cez identifikovanie miestnych problémov a príležitostí, vytváranie partnerských platforiem, ktoré sa týmito problémami zaoberajú s využitím miestneho potenciálu


Stanovy_AKNS.pdf