O Asociácii

Kto sme?

Asociácia komunitných nadácií Slovenska vznikla vo februári 2003 a v súčasnosti združuje osem komunitných nadácií na Slovensku, ktoré sú jedinečné vo svojej komunite a dobre poznajú potreby svojich komunít.

Vďaka partnerstvám s miestnymi darcami finančne podporujú napĺňanie rôznorodých potrieb ľudí a neziskových organizácií a šíria myšlienky miestneho darcovstva, dobrovoľníctva a svojpomoci.

Poslanie Asociácie komunitných nadácií

Reprezentovať a obhajovať záujmy komunitných nadácií na Slovensku

Podporovať filantropiu na Slovensku

Byť partnerom pre národných a medzinárodných darcov, ktorí chcú darovať strategicky

Spájať svojich členov a poskytovať im informácie a poradenstvo

Naše priority

Vzdelávanie o filantropii a rozvoj komunitnej filantropie

Budovanie dôvery a dlhodobých partnerstiev

Pracovať s darcami, poskytovať im spojenie s komunitou

Poradenstvo a pomoc lokálnym mimovládnym organizáciám a neformálnym občianskym skupinám

Líderstvo v komunite cez identifikovanie miestnych problémov a príležitostí, vytváranie partnerských platforiem, ktoré sa týmito problémami zaoberajú s využitím miestneho potenciálu

Novinky

4. ROČNÍK FAIR CROSS už 17. 10. 2020 Charitatívny beh FAIR CROSS – Behám a pomáham je filantropická aktivita, ktorá vznikla v partnerstve s GOLF Pezinok. Cezpoľný beh po malebných cestičkách Malých Karpát je síce súťažný, ale podstatou je spraviť niečo dobré pre svoje telo......

Pozývame Vás na vernisáž výstavy fotografií z archívu Trenčianskej nadácie 4. septembra o 17,00 hod. v Galérii Vážka na Mierovom námestí 19 v Trenčíne (vstup zo Zlatej Fatimy). Výstava potrvá od 4.9. do 9.10. a bude možné si ju pozrieť v pracovných dňoch od 13:00......

Milé priateľky, milí priatelia! Nájde sa nás 500? Práve v tomto období je mimoriadne dôležitá spolupatričnosť, solidarita a súdržné komunity. Ukážme, že takou sme. Ak 500 darcov prispeje sumou 7 €, vyzbierame 3 500 € a podporíme 4 skvelé NÁPADY PRE ZDRAVÉ MESTO Každý dar je......

Tím

team-3

Drahoslava Finková

Prezidentka asociácie

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia
finkova@revia.sk
+421 905 960 797

team-3

Alena Karasová

Revízor

Trenčianska nadácia
karasova@trencianskanadacia.sk
+421 903 175 863

Správy činnosti

Partneri