O Asociácii

Kto sme?

Asociácia komunitných nadácií Slovenska vznikla vo februári 2003 a v súčasnosti združuje osem komunitných nadácií na Slovensku, ktoré sú jedinečné vo svojej komunite a dobre poznajú potreby svojich komunít.

Vďaka partnerstvám s miestnymi darcami finančne podporujú napĺňanie rôznorodých potrieb ľudí a neziskových organizácií a šíria myšlienky miestneho darcovstva, dobrovoľníctva a svojpomoci.

Poslanie Asociácie komunitných nadácií

Reprezentovať a obhajovať záujmy komunitných nadácií na Slovensku

Podporovať filantropiu na Slovensku

Byť partnerom pre národných a medzinárodných darcov, ktorí chcú darovať strategicky

Spájať svojich členov a poskytovať im informácie a poradenstvo

Naše priority

Vzdelávanie o filantropii a rozvoj komunitnej filantropie

Budovanie dôvery a dlhodobých partnerstiev

Pracovať s darcami, poskytovať im spojenie s komunitou

Poradenstvo a pomoc lokálnym mimovládnym organizáciám a neformálnym občianskym skupinám

Líderstvo v komunite cez identifikovanie miestnych problémov a príležitostí, vytváranie partnerských platforiem, ktoré sa týmito problémami zaoberajú s využitím miestneho potenciálu

Novinky

Mimovládky vyčítajú televíziám nedostatočné reagovanie na útoky od politikov.  Ako príklad uvádzajú výrok Mariana Kotlebu v TV Joj, ktorý zostal bez odozvy: „My sme jediná strana, ktorá jasne odmieta vplyv zhubných protinárodných protikresťanských mimovládok na riadenie Slovenska.“ „Sme znepokojení nielen nepriateľským tónom, ale hlavne nepriateľským obsahom......

Komunitná nadácia Liptov v spolupráci so spevokolom Tatran Liptovský Mikuláš, ZUŠ Liptovský Mikuláš  a Mestom Liptovský Hrádok vás srdečne pozývajú na  vianočný benefičný koncert  Plamienky blízkosti, ktorý sa uskutoční 11.12.2019 (streda) o 17.00 hod v evanjelickom kostole v Liptovskom Hrádku . Dobrovoľné vstupné bude venované......

Na sídlisku Obrancov mieru pribudne nová príležitosť na pohybové aktivity detí Ku skvalitňovaniu života v Bardejove prispievame nielen podporou aktívnych obyvateľov formou udeľovania grantov v našich siedmych grantových programov, ale aj vlastnými projektami. V súčasnosti realizuje Komunitná nadácia Bardejov projekt v spolupráci s Materskou školou......

Tím

team-3

Drahoslava Finková

Prezidentka asociácie

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia
finkova@revia.sk
+421 905 960 797

team-3

Alena Karasová

Revízor

Trenčianska nadácia
karasova@trencianskanadacia.sk
+421 903 175 863

Správy činnosti

Partneri