„Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to…“

– Albert Einstein

Aj Einstein bol zástancom názoru, že najkrajší pocit pre človeka je, keď môže pomôcť iným. Je mnoho spôsobov, ako to urobiť. Jedným z nich je aj spísanie závetu, ktorého obsahom je dobročinný odkaz. Nie, nebojte sa. Nikomu nechceme uprieť to, čo mu právom patrí. Aj naša legislatíva je založená na princípe neopomenuteľných dedičov. Dobročinný odkaz je len časťou toho, čo tu môžete po svojom odchode zanechať.

Dobročinný odkaz je niečo, čo tu ostane pre ostatných aj po tom, keď tu nebudeme. Zanecháme pre ďalšie generácie náš odkaz, vďaka ktorému budú môcť pomáhať…

Projekt a webová stránka bola podporená v rámci projektu New Topics in the Association of Slovak CommunityFoundations podporeného nadáciou C.S. Mott Foundation.