REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia

Category
Členovia
O tomto projekte

Rok založenia: 1996

Región pôsobnosti:
Malokarpatský región

História:
Od roku 2001 pôsobí REVIA ako nástupca Komunitného združenia Sami – Sebe (založeného v roku 1996) v malokarpatskom regióne, a teda od Bratislavy až po Trnavu.
Prostredníctvom svojho grantového systému od roku 1997 podporuje občanov v 18 obciach a mestách s približne 80 000 obyvateľmi. V roku 2003 Nadácia získala z lokálnych zdrojov prvý milión do nadačného majetku a naďalej svoje zdroje používa na podporu filantropických aktivít a verejnoprospešných projektov. Za svoje snaženie bola obdarené niekoľkými cenami ako napríklad Najlepší dobrovoľnícky projekt roka v Bratislavskom samosprávnom kraji 2011, či Najlepšia elektronická výročná správa nadácií 2009. V roku 2016 REVIA oslávila 20. výročie vzniku, a taktiež 1 678 450 € získaných pre región.

Správkyňa nadácie: Drahoslava Finková
Kontakt: revia@revia.sk, finkova@revia.sk
URL: www.revia.sk