Trenčianska nadácia

Category
Členovia
O tomto projekte

Rok založenia: 2000

Región pôsobnosti:
Trenčiansky kraj

História:
Trenčiansku nadáciu založila v roku 2000 skupina nadšených Trenčanov, ktorí verili, že pre ľudí je prirodzené pomáhať si a spolupracovať pri riešení spoločných problémov. Ich cieľom bolo vybudovať silné finančné a technické zázemie pre podporu lokálnych aktivít. Vytvorili fungujúci grantový systém, ktorý nadácia v rámci jeho pravidelnej aktualizácie využíva dodnes a jeho prostredníctvom poskytuje granty ostatným mimovládnym organizáciám a aktívnym skupinám obyvateľov. Podporuje predovšetkým regionálne aktivity a menšie projekty v rámci trenčianskeho kraja. V roku 2002 sa nadácia zúčastnila špeciálneho grantového kola „Milión pre komunitné nadácie“ a získala prvý dôležitý milión do nadačného imania ako trvalého finančného zdroja na podporu komunity aj v budúcnosti.

Správkyňa nadácie: Alena Karasová
Kontakt: karasova@trencianskanadacia.sk, tnn@trencianskanadacia.sk
URL: www.trencianskanadacia.sk