Nitrianska komunitná nadácia

Category
Členovia
O tomto projekte

Rok založenia: 2002

Región pôsobnosti:
Mesto Nitra, Nitriansky kraj

História:
Nitrianska komunitná nadácia vznikla v roku 2002 z podnetu aktivistov pôsobiacich v iných MVO v meste Nitra. Jej poslaním je zlepšovať
kvalitu života v Nitrianskom kraji prostredníctvom rozvoja filantropie a dobrovoľníctva. NKN je grantová organizácia. Poskytuje malé granty aktívnym obyvateľom a organizáciám v rôznych oblastiach ako sú napr.: vzdelávanie, zdravie, šport, kultúra, sociálna pomoc, životné prostredie a i.
Je stabilným partnerom pre tých, ktorí chcú strategicky podporovať svoj región a buduje sieť aktívnych občanov, ktorí si dokážu vzájomne pomáhať a spoločne vytvárať lepšie miesto pre život.

Správkyňa nadácie: Ľubica Lachká
Kontakt: nkn@nkn.sk
URL: www.nkn.sk