Komunitná nadácia Zdravé mesto

Category
Členovia
O tomto projekte

Komunitná nadácia Zdravé mesto Rok založenia: 1994

Región pôsobnosti:
okresy Banská Bystrica a Zvolen, cca 200 000 obyvateľov

História:
Komunitná nadácia Zdravé mesto vznikla transformáciou z pôvodnej Nadácie Zdravé mesto, ktorú založil Rotary klub Banská Bystrica v roku 1992. V roku 1994, na základe inšpirácie z komunitných nadácií v USA a s finančnou pomocou Mesta Banská Bystrica a C.S.Mott Foundation, prebehla transformácia na komunitnú nadáciu. Základnou myšlienkou tejto zmeny bolo prestať s realizáciou vlastných projektov a ponúknuť pomoc a finančnú podporu organizáciám a občianskym iniciatívam, ktoré majú nápady ako zlepšiť kvalitu života v komunite. Prvé granty udelila KNZM v decembri 1994.
Správkyňa nadácie: BeataHirt
Kontakt: knzm@knzm.sk, 048 4156059
URL: www.knzm.sk