Komunitná nadácia Liptov

Category
Členovia
O tomto projekte

Rok založenia: 2003

Región pôsobnosti:
Región Liptov (Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a okolité obce Horného a Dolného Liptova)

História:
Komunitná nadácia Liptov je mostom spájajúcim darcov s obdarovanými a zároveň vodcom v komunite, ktorý koordinuje a sieťuje subjekty s rovnakým poslaním. Reflektuje na akúkoľvek tému, preto aj jej aktivity sú rôznorodé. Zároveň posilňuje status dobrovoľníctva a jeho šírenie v regióne, čo považuje za prioritu. Poslanie a vízia posúva KNL neustále dopredu. Efektívne spravuje nadačný majetok a nepretržite oslovuje nových miestnych partnerov, ktorí umožňujú vytvárať nástroje na podporu verejne prospešných aktivít.

Správkyňa nadácie: Ing. Jana Mrlianová
Kontakt: mrlianova@knl.sk, knl@knl.sk
URL: http://www.knl.sk/