Komunitná nadácia Bratislava

Category
Členovia
O tomto projekte

Rok založenia: 2000

Región pôsobnosti:
Bratislava (mesto), príležitostne v konkrétnych grantových programoch aj celé Slovensko

História:
Komunitná nadácia Bratislava je mimovládna nezisková organizácia. Bola založená 6 osobnosťami kultúrneho, spoločenského a podnikateľského života v roku 2000. Ich motiváciou pre iniciovanie založenia nadácie bolo aktívne prispieť k zlepšovaniu kvality života Bratislavčanov. Od roku 2000 sme podporili viac ako 1 400 projektov celkovou sumou vyše 1,69 mil. EUR v Bratislave a vo všetkých regiónoch Slovenska. Okrem otvorených grantových kôl nadácia realizuje vlastné aktivity zamerané predovšetkým na rozvoj darcovstva a filantropie, napr. každoročný projekt Daruj knihu (knižky pre deti z krízových a nízkoprahových centier). Vďaka darom sme prinavrátili historické hodiny pred hotel Carlton a na Hlavnom námestí inštalovali spomienkové tabuľky na lavičky, ktoré pripomínajú významných bratislavských filantropov a filantropky. Zorganizovali sme 6. ročníkov charitatívneho podujatia Preteky kačíc, výťažok podporil činnosť zapojených bratislavských neziskových organizácií podľa výberu darcu.

V súčasnosti spolupracujeme na interaktívnej www stránke – Pamäť mesta Bratislavy – databáze rôznych pamätí mesta v rôznych historických obdobiach.

Správkyňa nadácie: Daniela Danihelová
Kontakt: daniela@knb.sk
URL: www.knb.sk