Komunitná nadácia Bardejov

Category
Členovia
O tomto projekte

Rok založenia: 2002

Región pôsobnosti:
Prešovský kraj

História:
Na konci 90-tych rokoch skupina asi 5 aktívnych ľudí založila občianske združenie, aby sa prostredníctvom neho aktívne podieľala na miestnom verejnom živote. Keďže občianske združenie malo pracovať na báze výlučnej dobrovoľnosti jej zakladateľov, činnosť združenia sa nepodarilo naštartovať. Z toho dôvodu vznikol 2. pokus – založiť nadáciu s aspoň 1 platenou osobou v pozícii výkonnej zložky. Naším vzorom i tútorom sa stala KN Prešov s jej správkyňou. V decembri 2002 bola KNBJ zapísaná do Registra nadácii pri MV SR. Spoločne so správnou radou sme zaviedli prvé 3 grantové programy, ako hlavné nástroje motivácie a podpory aktívnych občanov pri skvalitňovaní života v meste a okolí. V súčasnosti máme 7 grantových programov, z ktorých 2 programy – Čistý Bardejov a Mladí filantropi majú aj svoje nadstavbové – negrantovacie časti.

Správca nadácie: Jozef Jarina
Kontakt: knbj@bardejov.sk
URL: www.knbj.sk