Zástupcovia komunitných nadácii sa zúčastnili v Bratislave podujatia Orbis Civitates – Stupavskej konferencie organizácií občianskeho sektora. Účastníci konferencie si vymieňali názory na ciele a úlohy občianskej spoločnosti a spoločne formulovali svoje spoločenské a legislatívne požiadavky voči vláde, samospráve a politikom Slovenska.   Plné znenie tlačovej správy: Vyhlásenie z celoštátnej...