Zoborský skrášľovací spolok je občianske združenie obyvateľov a priateľov mestskej časti Zobor, ktoré chce zachovávať historické hodnoty mestskej časti, podporovať estetické cítenie v spoločnosti, zlepšovať životné prostredie a budovať hrdosť na mestskú časť Zobor. Spolok chce prispievať k rozvoju Zobora ako významnej mestskej časti mesta...

V rámci programu Aby ľudia ľuďom pomáhali 2019 bol zrealizovaný veľmi pekný a užitočný projekt s názvom Zázemie. OZ Cuketa je jediná organizácia v Nitre, ktorá sa zaoberá ekológiou, environmentálnou výchovou a témami trvalej udržateľnosti. „Riešime praktickú ochranu prírody prostredníctvom budovania jedlých záhrad, vysádzaním rastlín, tvorením...

Najdôležitejšou úlohou komunitnej  nadácie je poznanie komunity, v ktorej pracuje. Toto poznanie sa ukázalo ako kľúčové aj pri poskytovaní pomoci v čase korona krízy. Jednou z hlavných činností, ktoré komunitné nadácie poskytujú v tomto čase je sieťovanie a prepájanie zdrojov s najurgentnejšími potrebami v komunite. Komunitné nadácie realizujú v tomto čase rôzne aktivity, podľa svojej...

Mimovládky vyčítajú televíziám nedostatočné reagovanie na útoky od politikov.  Ako príklad uvádzajú výrok Mariana Kotlebu v TV Joj, ktorý zostal bez odozvy: „My sme jediná strana, ktorá jasne odmieta vplyv zhubných protinárodných protikresťanských mimovládok na riadenie Slovenska.“ „Sme znepokojení nielen nepriateľským tónom, ale hlavne nepriateľským obsahom verejných...

Komunitná nadácia Liptov v spolupráci so spevokolom Tatran Liptovský Mikuláš, ZUŠ Liptovský Mikuláš  a Mestom Liptovský Hrádok vás srdečne pozývajú na  vianočný benefičný koncert  Plamienky blízkosti, ktorý sa uskutoční 11.12.2019 (streda) o 17.00 hod v evanjelickom kostole v Liptovskom Hrádku . Dobrovoľné vstupné bude venované na...

Na sídlisku Obrancov mieru pribudne nová príležitosť na pohybové aktivity detí Ku skvalitňovaniu života v Bardejove prispievame nielen podporou aktívnych obyvateľov formou udeľovania grantov v našich siedmych grantových programov, ale aj vlastnými projektami. V súčasnosti realizuje Komunitná nadácia Bardejov projekt v spolupráci s Materskou školou na ul....

Milí priatelia, tento predslnovratný čas si už ani celkom dobre nevieme predstaviť bez malej vianočnej knižkovej pošty. A tú si zase nevieme predstaviť bez všetkých ochotných darkýň a darcov. Bez nich by táto pošta, na ktorej sa vďaka Komunitnej nadácii Bratislava podieľajú aj štyri bratislavské kníhkupectvá, jednoducho nefungovala. Za 12 rokov...