500 priateľov pre Zdravé mesto | Komunitná nadácia Zdravé mesto

500 priateľov pre Zdravé mesto | Komunitná nadácia Zdravé mesto

Milé priateľky, milí priatelia!

Nájde sa nás 500?

Práve v tomto období je mimoriadne dôležitá spolupatričnosť, solidarita a súdržné komunity. Ukážme, že takou sme.


Ak 500 darcov prispeje sumou 7 €, vyzbierame 3 500 € a podporíme
4 skvelé NÁPADY PRE ZDRAVÉ MESTO

Každý dar je dôležitý, spolu s ďalšími darmi vytvára zmysluplnú sumu, ktorú môžeme rozdeliť na podporu zaujímavých a užitočných projektov.

Informácie o nich nájdete tu.