Prístroj na merania EKG deťom | Trenčianska nadácia

Prístroj na merania EKG deťom | Trenčianska nadácia

BTL-08 Holter recorder 3-chanel, 48 hour v hodnote 1 500 eur bol zakúpený a darovaný Pediatrickej klinike Fakultnej nemocnice v Trenčíne na 24 hodinový monitor a záznam EKG hospitalizovaných detí. Dar poskytla Trenčianska nadácia z nadačného fondu hospitalizovaným deťom vďaka vašim pravidelným príspevkom a vďaka láskavej podpore Lekárne Arnica.

Viac si prečítate TU.