Komunitné nadácie vo svete

Komunitné nadácie vo svete

Komunitné nadácie zohrávajú v súčasnosti kritickú úlohu.

ECFI (European Community Foundation Initiative) prináša informácie, príklady dobrej praxe z iných komunitných nadácií vo svete.

Viac sa dočítate priamo na stránke ECFI tu.