Komunitné nadácie pomáhajú v regiónoch

Komunitné nadácie pomáhajú v regiónoch

Najdôležitejšou úlohou komunitnej  nadácie je poznanie komunity, v ktorej pracuje.

Toto poznanie sa ukázalo ako kľúčové aj pri poskytovaní pomoci v čase korona krízy. Jednou z hlavných činností, ktoré komunitné nadácie poskytujú v tomto čase je sieťovanie a prepájanie zdrojov s najurgentnejšími potrebami v komunite.

Komunitné nadácie realizujú v tomto čase rôzne aktivity, podľa svojej kapacity,  potrieb a možností v regióne:

 

Finančná podpora

Nitrianska komunitná nadácia

 • Kampaň „Nitra versus korona“, prostredníctvom ktorej mobilizuje finančné, nefinančné a ľudské zdroje na pomoc najohrozenejším skupinám:

https://www.nkn.sk/nase-programy/nitra-verzus-korona,

 

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia

 • Projekt podľa želania darcu, 11 700€ – Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici
 • Udelené granty:
  • 600€ – Mestské centrum sociálnych služieb Modra
  • 600€ – Zariadenie opatrovateľskej služby Pezinok
 • Založenie nadačného fondu v súvislosti s pandémiou a kampaň pre získanie financií

 

Komunitná nadácia Liptov

 • nákup šijacieho stroja pre dobrovoľníkov, ktorí rúška šijú

 

Komunitná nadácia Bardejov

 • zariadenia pre seniorov, dezinfekčné prostriedky v sume 204€.
 • otvorený grantový program Rýchle granty – podpora v čase pandémie

 

Komunitná nadácia Zdravé mesto

 • P2P / Peer 2 Peer on line zbierka, na pomoc rodine v núdzi, ako dôsledok krízy, 875€
 • Polievka Pomoci – darcovská akcia jedenkrát za mesiac pre rodiny v núdzi – v čase korony realizujeme on line, výťažok z aprílovej Polievky pomoci – 205€
 • Grant pre KN Arusha Tanzánia – na ochranné pomôcky – 2 000€ darcom určený dar
 • Založenie Fondu na pomoc rodinám – v procese

 

Dobrovoľnícka pomoc a sieťovanie

Komunitné nadácie pomáhajú

 • identifikovať potreby jednotlivých neziskových organizácií a komunít
 • pomáhajú distribuovať pomoc
 • mobilizujú a spostredkúvajú finančnú, materiálnu a dobrovoľnícku pomoc
 • iniciujú adresné dobrovoľnícke programy pomoci